Danmarks Administrative Geografiske Inddeling 1:500.000

  • 1. Udtræksmetode
  • 2. Format og koordinatsystem
  • 3. Vælg område på kort

Færdige udtræk kan downloades med det samme. Vær opmærksom på, at data kan være op til 2 måneder gamle.


Større datasæt er inddelt efter administrative grænser eller i blokke (fx 10 x 10 km blokke). Vælg én af de mulige inddelinger i listen under ”Færdige udtræk”.

  • Indsæt kommaseparerede koder

DAGI-datasættet er et standardiseret referencedatasæt, som beskriver – og viser – landets administrative geografiske inddeling. Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) er ikke færdige korttemaer eller slutbrugerprodukter. Det er digitale geodata, som skal bearbejdes, før de bliver færdige produkter (f.eks. et trykt kort) eller løsninger (f.eks. en internet-service).
Den generaliserede version ”500” dannes ved hjælp af en automa­tisk ud­tynding af koordinaterne, svarende til måle­stoks­for­hold 1:500.000. Genera­lise­ringen foretages for flere DAGI-temaer under et, således at det sikres at græn­serne efter generaliseringen stemmer bedst muligt overens.
Datasættet opdateres ugentligt - hver søndag,

Kurv

Kurven er tom

Hvordan bestiller jeg ?

1. Vælg udtræksmetode

Vælg først om du ønsker færdige eller brugerdefinerede udtræk; de færdige udtræk kan downloades med det samme, mens du må vente op til 1-2 dage på et brugerdefineret udtræk. 

2. Vælg format og koordinatsystem

Se oversigt over mulige formater og koordinatsystemer.

3. Vælg område på kort

Vælg eller tegn i kortvinduet det område, som du ønsker. 

4. Læg i kurv

Når du er færdig med at vælge dit produkt skal du vælge ”Læg i kurv”. Herefter er du klar til at vælge flere datasæt eller til at afslutte bestillingen.

Navigering i kortvinduet 

Du kan zoome og flytte rundt i kortet vha. værktøjerne i kortvinduet – eller ved at ”rulle” og ”trække” med musen.

Hvis du vil navigere til et bestemt sted, så åbn søgefeltet og begynd at skrive fx adresse, stednavn eller ejerlavsnavn.

I kortvinduet vises normalt det geodatasæt, som du har valgt. Med lagvælgeren i kortvinduets øverste højre hjørne kan du skifte til et almindeligt baggrundskort.