DHM/Højdekurver

  • 1. Udtræksmetode
  • 2. Format og koordinatsystem
  • 3. Vælg område på kort

Færdige udtræk kan downloades med det samme. Vær opmærksom på, at data kan være op til 2 måneder gamle, da disse udtræk typisk udføres hver anden måned


Større datasæt er inddelt efter administrative grænser eller i blokke (fx 10 x 10 km blokke). Vælg én af de mulige inddelinger i listen under ”Færdige udtræk”.

  • Indsæt kommaseparerede koder

Datasættene indeholder følgende højdekurver:

Kurver 0,25 m ækvidistance. Kurverne er afledt fra Danmarks Højdemodel og beregnet så der gengives flest mulige detaljer fra højdemodellen. Det gælder at kurven skal ligge indenfor en højdeafvigelse på +/- 0,125 m og desuden må kurverne ikke flyttes mere en maksimalt 0,4 meter i planet.

Kurver 0,5 m ækvidistance. Kurverne er afledt fra Danmarks Højdemodel og beregnet til visning i et målestoksforhold omkring 1:5.000, der er udeladt mindre detaljer og fjernet punkter. Det gælder at kurven skal ligge indenfor en højdeafvigelse på +/- 0,25 m.

Kurver 2,5 m ækvidistance. Kurverne er afledt fra Danmarks Højdemodel og beregnet til at give et overblik over terrænformer i et ca. målestoksforhold på 1:25.000. Der er udeladt mange detaljer og antallet af punkter i de enkelte kurver er reduceret. Det gælder at kurven skal holde sig indenfor en højdeafvigelse i forhold til terrænet på +/- 1,25 m. 

Kurv

Kurven er tom

Hvordan bestiller jeg ?

1. Vælg udtræksmetode

Vælg først om du ønsker færdige eller brugerdefinerede udtræk; de færdige udtræk kan downloades med det samme, mens du må vente op til 1-2 dage på et brugerdefineret udtræk. 

2. Vælg format og koordinatsystem

Se oversigt over mulige formater og koordinatsystemer.

3. Vælg område på kort

Vælg eller tegn i kortvinduet det område, som du ønsker. 

4. Læg i kurv

Når du er færdig med at vælge dit produkt skal du vælge ”Læg i kurv”. Herefter er du klar til at vælge flere datasæt eller til at afslutte bestillingen.

Navigering i kortvinduet 

Du kan zoome og flytte rundt i kortet vha. værktøjerne i kortvinduet – eller ved at ”rulle” og ”trække” med musen.

Hvis du vil navigere til et bestemt sted, så åbn søgefeltet og begynd at skrive fx adresse, stednavn eller ejerlavsnavn.

I kortvinduet vises normalt det geodatasæt, som du har valgt. Med lagvælgeren i kortvinduets øverste højre hjørne kan du skifte til et almindeligt baggrundskort.