DHM/Højdekurver

  • 1. Udtræksmetode
  • 2. Format og koordinatsystem
  • 3. Vælg område på kort

Færdige udtræk kan downloades med det samme. Vær opmærksom på, at data kan være op til 2 måneder gamle.


Større datasæt er inddelt efter administrative grænser eller i blokke (fx 10 x 10 km blokke). Vælg én af de mulige inddelinger i listen under ”Færdige udtræk”.

Med brugerdefinerede udtræk får du et nyt udtræk af data, hvilket især kan være interessant for matrikeldata, som ajourføres dagligt.

 

Du kan vælge mellem flere forskellige dataformater og koordinatsystemer end du har adgang til via færdige udtræk.

 

Du vælger selv et område ved enten at tegne en firkant eller ved at vælge én eller flere administrative enheder. 

 

Normalt vil udtrækket være klart i løbet af få timer, men der kan gå op til 1-2 dage - afhængigt af den aktuelle belastning på systemet. For at styre belastningen på systemet er det kun muligt at udtrække data for mindre områder på denne måde.

  • Indsæt kommaseparerede koder

Lukker 30.6.2022 - Læs mere

 

Datasættene indeholder følgende højdekurver data er de aktuelle (indsamlet 2020, udstillet juni 2021):

Kurver 0,25 m ækvidistance. Kurverne er afledt fra Danmarks Højdemodel og beregnet så der gengives flest mulige detaljer fra højdemodellen. Det gælder at kurven skal ligge indenfor en højdeafvigelse på +/- 0,125 m og desuden må kurverne ikke flyttes mere en maksimalt 0,4 meter i planet.

Kurver 0,5 m ækvidistance. Kurverne er afledt fra Danmarks Højdemodel og beregnet til visning i et målestoksforhold omkring 1:5.000, der er udeladt mindre detaljer og fjernet punkter. Det gælder at kurven skal ligge indenfor en højdeafvigelse på +/- 0,25 m.

Kurver 2,5 m ækvidistance. Kurverne er afledt fra Danmarks Højdemodel og beregnet til at give et overblik over terrænformer i et ca. målestoksforhold på 1:25.000. Der er udeladt mange detaljer og antallet af punkter i de enkelte kurver er reduceret. Det gælder at kurven skal holde sig indenfor en højdeafvigelse i forhold til terrænet på +/- 1,25 m.

Kurv

Kurven er tom

Hvordan bestiller jeg ?

1. Vælg udtræksmetode

Vælg først om du ønsker færdige eller brugerdefinerede udtræk; de færdige udtræk kan downloades med det samme, mens du må vente op til 1-2 dage på et brugerdefineret udtræk. 

2. Vælg format og koordinatsystem

Se oversigt over mulige formater og koordinatsystemer.

3. Vælg område på kort

Vælg eller tegn i kortvinduet det område, som du ønsker. 

4. Læg i kurv

Når du er færdig med at vælge dit produkt skal du vælge ”Læg i kurv”. Herefter er du klar til at vælge flere datasæt eller til at afslutte bestillingen.

Navigering i kortvinduet 

Du kan zoome og flytte rundt i kortet vha. værktøjerne i kortvinduet – eller ved at ”rulle” og ”trække” med musen.

Hvis du vil navigere til et bestemt sted, så åbn søgefeltet og begynd at skrive fx adresse, stednavn eller ejerlavsnavn.

I kortvinduet vises normalt det geodatasæt, som du har valgt. Med lagvælgeren i kortvinduets øverste højre hjørne kan du skifte til et almindeligt baggrundskort.