DIGITALE NATURKORT- til Et grønt Danmarkskort

  • 1. Udtræksmetode
  • 2. Format og koordinatsystem
  • 3. Vælg område på kort

Færdige udtræk kan downloades med det samme. Vær opmærksom på, at data kan være op til 3 måneder gamle, da disse udtræk typisk udføres en gang i kvartalet.


Større datasæt er inddelt efter administrative grænser eller i blokke (fx 10 x 10 km blokke). Vælg én af de mulige inddelinger i listen under ”Færdige udtræk”.

  • Indsæt kommaseparerede koder

De Digitale Naturkort er et redskab især for kommuner til at planlægge og udpege områder til et Grønt Danmarkskort. Biodiversitetskortet viser levesteder for arter, der er truede og sjældne (rødlistede arter) samt de vigtigste naturområder, som bidraget til at bevare den bredest mulige biodiversitet af arter og naturtyper på nationalt niveau. Udarbejdet af Naturstyrelsen.

Kurv

Kurven er tom

Hvordan bestiller jeg ?

1. Vælg udtræksmetode 
Vælg først om du ønsker færdige eller brugerdefinerede udtræk; de færdige udtræk kan downloades med det samme, mens du må vente op til 1-2 dage på et brugerdefineret udtræk. 
 
2. Vælg format og koordinatsystem
Se oversigt over mulige formater og koordinatsystemer.
 
3. Vælg område på kort
Vælg eller tegn i kortvinduet det område, som du ønsker. 
 
4. Læg i kurv
Når du er færdig med at vælge dit produkt skal du vælge ”Læg i kurv”. Herefter er du klar til at vælge flere datasæt eller til at afslutte bestillingen.
 
Navigering i kortvinduet 
Du kan zoome og flytte rundt i kortet vha. værktøjerne i kortvinduet – eller ved at ”rulle” og ”trække” med musen.
Hvis du vil navigere til et bestemt sted, så åbn søgefeltet og begynd at skrive fx adresse, stednavn eller ejerlavsnavn. 
 
I kortvinduet vises normalt det geodatasæt, som du har valgt. Med lagvælgeren i kortvinduets øverste højre hjørne kan du skifte til et almindeligt baggrundskort.