DTK/Kort1000

  • 1. Udtræksmetode
  • 2. Format og koordinatsystem
  • 3. Vælg område på kort

Færdige udtræk kan downloades med det samme. Vær opmærksom på, at data kan være op til 2 måneder gamle, da disse udtræk typisk udføres hver anden måned


Større datasæt er inddelt efter administrative grænser eller i blokke (fx 10 x 10 km blokke). Vælg én af de mulige inddelinger i listen under ”Færdige udtræk”.

  • Indsæt kommaseparerede koder

Danmark 1:1 000 000 er et generaliseret kort over Danmark i målforholdet 1:1 000 000. Kortet viser primært byer, veje, jernbaner, lufthavne, færgeruter, og Danmarks Højdemodel (DHM) i 25 meters ækvidistance. Vejene er inddelt i motorveje, primærveje og sekundærveje. Højdeforhold er vist med farver, og større skov er vist. Danmark 1:1 000 000 er egnet som oversigtskort på skærmen og som grundlag for andre præsentationer. Datagrundlaget for Danmark 1:1 000 000 er DTK/Kort200, DTK/Kort500, Danmarks Højdemodel (DHM), EuroGlobalMap (EGM), EuroRegionalMap (ERM), Kort10, General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO) og DTK/Skærmkort. Kortet er produceret i 2012.

Kurv

Kurven er tom

Hvordan bestiller jeg ?

1. Vælg udtræksmetode

Vælg først om du ønsker færdige eller brugerdefinerede udtræk; de færdige udtræk kan downloades med det samme, mens du må vente op til 1-2 dage på et brugerdefineret udtræk. 

2. Vælg format og koordinatsystem

Se oversigt over mulige formater og koordinatsystemer.

3. Vælg område på kort

Vælg eller tegn i kortvinduet det område, som du ønsker. 

4. Læg i kurv

Når du er færdig med at vælge dit produkt skal du vælge ”Læg i kurv”. Herefter er du klar til at vælge flere datasæt eller til at afslutte bestillingen.

Navigering i kortvinduet 

Du kan zoome og flytte rundt i kortet vha. værktøjerne i kortvinduet – eller ved at ”rulle” og ”trække” med musen.

Hvis du vil navigere til et bestemt sted, så åbn søgefeltet og begynd at skrive fx adresse, stednavn eller ejerlavsnavn.

I kortvinduet vises normalt det geodatasæt, som du har valgt. Med lagvælgeren i kortvinduets øverste højre hjørne kan du skifte til et almindeligt baggrundskort.