DTK/kort25, Dæmpet udgave

  • 1. Udtræksmetode
  • 2. Format og koordinatsystem
  • 3. Vælg område på kort

Færdige udtræk kan downloades med det samme. Vær opmærksom på, at data kan være op til 2 måneder gamle.


Større datasæt er inddelt efter administrative grænser eller i blokke (fx 10 x 10 km blokke). Vælg én af de mulige inddelinger i listen under ”Færdige udtræk”.

  • Indsæt kommaseparerede koder

DTK/Kort25 er et digitalt topografisk kort over Danmark i målforholdet 1:25 000. Kortet fremstilles automatisk ud fra de topografiske grunddata. Kortet er velegnet til detaljeret planlægning og registrering. De fleste af kortets temaer er vist i grundrids. Der er signaturer for bl.a. veje, stier, sognegrænser, fortidsminder og kilometerafmærkninger. Højder er gengivet med kurver med en ækvidistance på 2½ m. Danmarks Højdemodel (DHM) er grundlag for højdekurver og koterede punkter. DTK/Kort25 produceres én gang årligt og ajourføres i takt med ajourføringen af de topografiske grunddata. Vejtemaet ajourføres årligt på grundlag af informationer fra vejmyndighederne. Dæmpet udgave har svage farver og rødbrune bygninger.
NB. Landsdækkende datasæt kan downloades direkte fra ftp.kortforsyningen.dk via dette link: DTK/kort25.

Kurv

Kurven er tom

Hvordan bestiller jeg ?

1. Vælg udtræksmetode

Vælg først om du ønsker færdige eller brugerdefinerede udtræk; de færdige udtræk kan downloades med det samme, mens du må vente op til 1-2 dage på et brugerdefineret udtræk. 

2. Vælg format og koordinatsystem

Se oversigt over mulige formater og koordinatsystemer.

3. Vælg område på kort

Vælg eller tegn i kortvinduet det område, som du ønsker. 

4. Læg i kurv

Når du er færdig med at vælge dit produkt skal du vælge ”Læg i kurv”. Herefter er du klar til at vælge flere datasæt eller til at afslutte bestillingen.

Navigering i kortvinduet 

Du kan zoome og flytte rundt i kortet vha. værktøjerne i kortvinduet – eller ved at ”rulle” og ”trække” med musen.

Hvis du vil navigere til et bestemt sted, så åbn søgefeltet og begynd at skrive fx adresse, stednavn eller ejerlavsnavn.

I kortvinduet vises normalt det geodatasæt, som du har valgt. Med lagvælgeren i kortvinduets øverste højre hjørne kan du skifte til et almindeligt baggrundskort.