DTK/kort50

  • 1. Udtræksmetode
  • 2. Format og koordinatsystem
  • 3. Vælg område på kort

Færdige udtræk kan downloades med det samme. Vær opmærksom på, at data kan være op til 3 måneder gamle, da disse udtræk typisk udføres en gang i kvartalet.


Større datasæt er inddelt efter administrative grænser eller i blokke (fx 10 x 10 km blokke). Vælg én af de mulige inddelinger i listen under ”Færdige udtræk”.

  • Indsæt kommaseparerede koder

DTK/Kort50 er et landsdækkende sømløst topografisk kort over Danmark i målforholdet 1:50 000. Kortet er designet og udarbejdet i samarbejde med Forsvaret. Kortet er fremstillet ud fra de topografiske databaser og er generaliseret, så de mindre detaljer er udeladt i forhold til DTK/Kort25. Haver ved gårde og huse på landet vises ikke, og i byer er kun de større bygninger vist. Alle veje og stier er vist bortset fra mindre stier i bebyggelse. Campingplads, golfbane, skole, hal, fyr og møller er vist med signaturer. Med farver er der vist lav bebyggelse, høj bebyggelse, bykerne, industriområde og teknisk areal. Højdekurverne har en ækvidistance på 5 m. .

Kurv

Kurven er tom

Hvordan bestiller jeg ?

1. Vælg udtræksmetode 
Vælg først om du ønsker færdige eller brugerdefinerede udtræk; de færdige udtræk kan downloades med det samme, mens du må vente op til 1-2 dage på et brugerdefineret udtræk. 
 
2. Vælg format og koordinatsystem
Se oversigt over mulige formater og koordinatsystemer.
 
3. Vælg område på kort
Vælg eller tegn i kortvinduet det område, som du ønsker. 
 
4. Læg i kurv
Når du er færdig med at vælge dit produkt skal du vælge ”Læg i kurv”. Herefter er du klar til at vælge flere datasæt eller til at afslutte bestillingen.
 
Navigering i kortvinduet 
Du kan zoome og flytte rundt i kortet vha. værktøjerne i kortvinduet – eller ved at ”rulle” og ”trække” med musen.
Hvis du vil navigere til et bestemt sted, så åbn søgefeltet og begynd at skrive fx adresse, stednavn eller ejerlavsnavn. 
 
I kortvinduet vises normalt det geodatasæt, som du har valgt. Med lagvælgeren i kortvinduets øverste højre hjørne kan du skifte til et almindeligt baggrundskort.