Formater

Se oversigt over, hvilke formater, som de forskellige datasæt er tilgængelige i som hhv. færdige udtræk og brugerdefinerede udtræk her

ZIP-filer
De fleste filer downloades i ZIP-format. En ZIP-fil indeholder en eller flere filer, som er komprimeret og dermed reduceret i størrelse. Før du bruger det downloadede datasæt skal du pakke ZIP-filen ud. Hvis din computer ikke allerede har en facilitet til at pakke ZIP-filen ud, så kan du downloade og installere en gratis version af WinZip

Hvad er forskellen på vektor- og raster-data?
Formaterne kan opdeles i 2 hovedgrupper: Vektor og raster. I vektor-formater er geografien repræsenteret som punkter, linjer og polygoner, mens den i rasterformat er repræsenteret som et regulært rastergrid – ligesom det kendes fra f.eks. billedfiler.

Hvilket program kan jeg bruge til hvilke formater?
Mange formater hører til et bestemt GIS- eller CAD-system, mens andre er uafhængige. Mange GIS- og CAD-systemer kan læse flere forskellige formater. I listen herunder er angivet, hvilke produkter, som de enkelte formater oprindeligt hører til - men er ikke en oversigt over hvilke systemer, der kan læse hvilke formater.

Der findes gratis programmer til at vise både vektor- og rasterdata:

QGIS er et gratis og open source GIS-program til visning, editering og analyse af geografiske data. Det læser og viser langt det fleste vektor- og raster-formater (ikke DSFL eller GML, og MDB og GDB kun med lidt besvær).

IRFANVIEW er et gratis (ikke til kommercielt brug) program til visning af rasterdata (raster­billeder).

VisIT Plus er et gratis program til visning af og geografisk søgning i GEOTIFF rasterdata. Programmet kan håndtere store TIFF filer og eksportere udsnit til ECW, BMP og JPEG. Bemærk: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering servicerer ikke brugen af dette program og der er ikke planer om fremover at opdatere programmet. Vi anbefaler derfor brugerne af VisIT til allerede nu at finde andre muligheder.

Vektorformater

 

SHP (ArcGIS)

Formatet SHAPE er et vektorformat, som hører til GIS-systemet ArcGIS (ESRI). Det læses af en række andre GIS-systemer – herunder open source programmet QGIS.

TAB (MapInfo)

TAB-formatet er et vektorformat, som hører til GIS-systemet MapInfo (Pitney Bowes). Læses også af open source programmet QGIS.

GDB (ArcGIS)

Formatet GEODATABASE er et vektorformat, som hører til GIS-systemet ArcGIS fra ESRI.

MDB (GeoMedia)

GeoMedia MDB-filer er et vektorformat, som hører til GIS-systemet GeoMedia (Intergraph).

DWG (AutoCAD)

DWG er et vektorformat, som hører til CAD-systemet AutoCAD (AutoDesk).

DGN8 (Microstation)

Formatet V8 DGN – også kaldet design-filer - er et vektorformat, som hører til CAD-systemet MicroStation (Bentley Systems).

DGN7 (Microstation)

Formatet V7 DGN – også kaldet design-filer - er et vektorformat, som hører til CAD-systemet MicroStation.  (Bentley Systems). Læses også af open source programmet QGIS.

DXF (AutoCAD)

DXF er et vektorformat, som hører til CAD-systemet AutoCAD (AutoDesk). Det læses af de fleste CAD- og GIS systemer – også open source programmet QGIS.

GML

GML (Geography Markup Language) er et åbent og produktuafhængigt internationalt XML-baseret format til udveksling af geografiske vektordata - defineret af OGC.

DSFL

DSFL er et åbent og produktuafhængigt dansk format til udveksling af digitale vektordata-informationer etableret i 80’erne. Det anbefales at anvende GML som erstatning for DSFL.

LAS

LAS er et åbent og produktuafhængigt internationalt format, som anvendes til udveksling af 3-dimensionelle (x,y,z) punktsky-data f.eks. laserdata.

 

Rasterformater

 

JPEG 

JPEG formatet er et komprimeret rasterformat, som er et af de mest anvendte rasterformater til billeder. Det kan bl.a. læses af stort set alle grafiske software­produkter og tekstbehandlingssystemer.

GEOTIFF

GeoTIFF (Tagged Image File Format) er et åbent rasterformat, som læses af stort set alle GIS, CAD og grafiske software­produkter samt tekstbehandlings­systemer. Store filer kan læses med open source programmet IrfanView.

ECW

ECW (Enhanced Compression Wavelet) er et høj-komprimeret rasterformat optimeret til fly- og satellitbilleder, som hører til ERDAS (Intergraph). Læses af en række GIS- og CAD-systemer – og med open source programmet IrfanView (med plugin).

ASCII GRID

ASCII GRID er et ukomprimeret rasterformat, som hører til ArcGIS (ESRI). Læses af en række GIS-systemer.

Hvad gør jeg, når jeg ikke kan få data i det format, som jeg har brug for?

De frie data leveres i de formater, som Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering hidtil som standard har leveret data i. Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores distribution af de frie data og bruger mange af de ideer og forslag vi får fra brugerne i vores arbejde. Der findes rigtig mange forskellige formater, og det er vanskeligt for os at opfylde alle behov.

Har du behov for andre dataformater end de, du finder i Kortforsyningen/Download, kan du kontakte en af de private virksomheder, som er eksperter i data-konverteringer.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til brugeroprettelsen eller til Kortforsyningen/Download?

 

Du kan kontakte kortforsyningens support:

Mail: support@sdfe.dk

Telefon: 7876 87 92

 

Info

 

Læs også Geodatastyrelsens FAQ

 

Se driftsstatus og få informationer om Kortforsyningen på kortforsyningen.dk