Formater

Se oversigt over, hvilke formater, som de forskellige datasæt er tilgængelige i som hhv. færdige udtræk og brugerdefinerede udtræk her

ZIP-filer
De fleste filer downloades i ZIP-format. En ZIP-fil indeholder en eller flere filer, som er komprimeret og dermed reduceret i størrelse. Før du bruger det downloadede datasæt skal du pakke ZIP-filen ud. Hvis din computer ikke allerede har en facilitet til at pakke ZIP-filen ud, så kan du downloade og installere en gratis version af WinZip

Hvad er forskellen på vektor- og raster-data?
Formaterne kan opdeles i 2 hovedgrupper: Vektor og raster. I vektor-formater er geografien repræsenteret som punkter, linjer og polygoner, mens den i rasterformat er repræsenteret som et regulært rastergrid – ligesom det kendes fra f.eks. billedfiler.

Hvilket program kan jeg bruge til hvilke formater?
Mange formater hører til et bestemt GIS- eller CAD-system, mens andre er uafhængige. Mange GIS- og CAD-systemer kan læse flere forskellige formater. 

Der findes gratis programmer til at vise både vektor- og rasterdata:

QGIS er et gratis og open source GIS-program til visning, editering og analyse af geografiske data. Det læser og viser langt det fleste vektor- og raster-formater.

IRFANVIEW er et gratis (ikke til kommercielt brug) program til visning af rasterdata (raster­billeder).

VisIT Plus er et gratis program til visning af og geografisk søgning i GEOTIFF rasterdata. Programmet kan håndtere store TIFF filer og eksportere udsnit til ECW, BMP og JPEG. Bemærk: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering servicerer ikke brugen af dette program og der er ikke planer om fremover at opdatere programmet. Vi anbefaler derfor brugerne af VisIT til allerede nu at finde andre muligheder.

Hvad gør jeg, når jeg ikke kan få data i det format, som jeg har brug for?

De frie data leveres i de formater, som Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering hidtil som standard har leveret data i. Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores distribution af de frie data og bruger mange af de ideer og forslag vi får fra brugerne i vores arbejde. Der findes rigtig mange forskellige formater, og det er vanskeligt for os at opfylde alle behov.

Har du behov for andre dataformater end de, du finder i Kortforsyningen/Download, kan du kontakte en af de private virksomheder, som er eksperter i data-konverteringer
.

Kurv

Kurven er tom