Stednavne (Disko bugt)

Stednavne - polygoner dækkende området "Disko bugt".

Disclaimer

Korttype: Disko bugt, Datastruktur: Vektor, Aktualitet: Aktuelle, Dataskema: Nationale

Stednavne (Narsaq)

Stednavne - polygoner dækkende området "Narsaq".

Disclaimer

Korttype: Narsaq, Datastruktur: Vektor, Aktualitet: Aktuelle, Dataskema: Nationale

Stednavne (Tasiilaq)

Stednavne - polygoner dækkende området "Tasiilaq".

Disclaimer

Korttype: Tasiilaq, Datastruktur: Vektor, Aktualitet: Aktuelle, Dataskema: Nationale

Stednavne (Zackenberg)

Stednavne - polygoner dækkende området "Zackenberg".

Disclaimer

Korttype: Zackenberg, Datastruktur: Vektor, Aktualitet: Aktuelle, Dataskema: Nationale

Topo25 (Narsaq)

Vektordata som er grundlaget for et topografisk kort, målforhold 1:25.000.

Disclaimer

Korttype: Narsaq, Datastruktur: Vektor, Aktualitet: Aktuelle, Dataskema: Nationale

Topo50 (Disko bugt)

Vektordata som er grundlaget for et topografisk kort, målforhold 1:50.000.

Disclaimer

Korttype: Disko bugt, Datastruktur: Vektor, Aktualitet: Aktuelle, Dataskema: Nationale

Topo50 (Tasiilaq)

Vektordata som er grundlaget for et topografisk kort, målforhold 1:50.000.

Disclaimer

Korttype: Tasiilaq, Datastruktur: Vektor, Aktualitet: Aktuelle, Dataskema: Nationale

Kurv

Kurven er tom

Sidebar Geodataprodukter

Ved hjælp af "dropdown"- felterne øverst har du mulighed for at filtrere på følgende fire kategorier:

 • Type
  Geodatasættene er opdelt i et antal hovedtyper som f.eks. matrikelkort, topografiske kort og landinddelinger.
 • Aktualitet
  Alle datasæt findes i en aktuel udgave (den nyeste version af datasættet). Nogle typer af datasæt findes desuden i historiske udgaver. Dette gælder f.eks. de topografiske kortdata og landinddelinger. Bemærk at for færdige udtræk kan det ”aktuelle” datasæt være op til 3 måneder gammelt.
 • Datastruktur
  Datasættene er opdelt efter om de findes i raster- eller vektor-format (se oversigt). Data i rasterformat (f.eks. TIFF eller JPEG) er oftest billedfiler, som er velegnede som baggrundskort eller illustration. Data i vektorformat (f.eks. SHP eller TAB) består af punkter, linjer og polygoner - i nogle tilfælde med opsætningsfiler, som angiver kartografi f.eks. farver og fonte. For at se og anvende vektordata har du brug for et program, som kan håndtere vektordata, f.eks. en GIS- eller CAD-applikation. Beskrivelse af hvilke programmer du kan bruge til hvilke formater, kan du se her.
 • Dataskema
  Udvalgte datasæt udstilles i henhold til det fælles EU INSPIRE dataskema og er dermed harmoniseret med tilsvarende data fra andre EU-lande mht. struktur af dataobjekter og attributter. Disse ”INSPIRE-harmoniserede” datasæt indeholder samme data – eller en delmængde af de data – som findes i den version af datasættet, der følger det nationale dataskema.