Hjælp

Info for non-danish speakers

How to create a profile
This is necessary to access the Minecraft data
as well as the free maps provided by the Danish Government.

Indhold

Oprettelse af en bruger på Kortforsyningen
Udvælgelse efter kategori
Færdige udtræk for hele landet eller mindre dele
Brugerdefinerede udtræk for begrænsede områder
Få mere information om enkelte geodatasæt
Håndtering af store filer

Oprettelse af bruger på Kortforsyningen

Brug af kortforsyningen.dk kræver login og password. Brugeren oprettes på "min side" - se vejledning.

Udvælgelse efter kategori

Under menuen Geodataprodukter udstilles en lang række geodatasæt. Datasættene er kategoriseret i forhold til type, aktualitet, datastruktur og dataskema, og det giver dig mulighed for at filtrere og kun se de kategorier, som du er interesseret i:

 • Type: 
  Geodatasættene er opdelt i et antal hovedtyper som f.eks. matrikelkort, topografiske kort og landinddelinger. Du kan vælge at se geodatasæt af én af disse typer - eller alle typer.
   
 • Aktualitet:
  Alle datasæt findes i en aktuel udgave (den nyeste version af datasættet). Nogle typer af datasæt findes desuden i historiske udgaver. Dette gælder f.eks. de topografiske kortdata og landinddelinger. Bemærk at for færdige udtræk kan det ”aktuelle” datasæt være op til 3 måneder gammelt.
   
 • Datastruktur:
  Datasættene er opdelt efter om de findes i raster- eller vektor-format (se oversigt). Data i rasterformat (f.eks. TIFF eller JPEG) er oftest billedfiler, som er velegnede som baggrundskort eller illustration. Data i vektorformat (f.eks. SHP eller TAB) består af punkter, linjer og polygoner - i nogle tilfælde med opsætningsfiler, som angiver kartografi f.eks. farver og fonte. For at se og anvende vektordata har du brug for et program, som kan håndtere vektordata, f.eks. en GIS- eller CAD-applikation. Beskrivelse af hvilke programmer du kan bruge til hvilke formater, kan du se på denne side.
   
 • Dataskema:
  Udvalgte datasæt udstilles i henhold til det fælles EU INSPIRE dataskema og er dermed harmoniseret med tilsvarende data fra andre EU-lande mht. struktur af dataobjekter og attributter. Disse ”INSPIRE-harmoniserede” datasæt indeholder samme data – eller en delmængde af de data – som findes i den version af datasættet, der følger det nationale dataskema.

Færdige udtræk for hele landet eller i mindre dele

For alle datasæt udstilles færdige udtræk i et begrænset antal formater og koordinatsystemer (se oversigt). Disse færdige udtræk kan downloades med det samme. For nogle datasæt kan du downloade data for hele landet på én gang. Nogle datasæt er på forhånd opdelt enten efter administrative enheder f.eks. kommuner eller i blokke f.eks. 10 x 10 km blokke. For disse datasæt kan du vælge et eller flere områder og hvert område downloades som en separat fil.

Sådan benytter du webshoppen på download.kortforsyningen.dk.

Brugerdefinerede udtræk for begrænsede områder

For nogle datasæt er der adgang til at foretage brugerdefinerede udtræk. Her får du et nyt udtræk af data, hvilket især kan være interessant for matrikeldata, som ajourføres dagligt.  Du kan vælge mellem flere forskellige dataformater og koordinatsystemer end du har adgang til via færdige udtræk, og du vælger selv et område ved at tegne en firkant (se oversigt). 

Normalt vil udtrækket være klart i løbet af få timer. Der kan dog gå op til 1-2 dage - afhængigt af den aktuelle belastning på systemet. For at styre belastningen på systemet er det kun muligt at udtrække data for mindre områder på denne måde.  Se vejledning i brugerdefinerede udtræk.

Se video af hvordan du foretager et brugerdefineret udtræk på download.kortforsyningen.dk.

Læs om hvordan du laver "brugerdefinerede udtræk" i vejledning til den nye funktionalitet

Få mere information om det enkelte geodatasæt

Når du udvælger et geodatasæt i listen, får du adgang til at læse mere om produktet. Der er - i de fleste tilfælde – mulighed for at se det valgte geodatasæt i et kortvindue, og der er links til yderligere beskrivelse af datasættet.

 • Vælg format og koordinatsystem
  De fleste datasæt leveres i flere forskellige formater og koordinatsystemer (se oversigt). Se beskrivelse af de programmer du kan bruge til forskellige formater. Har du behov for andre dataformater eller koordinatsystemer, kan du kontakte en af de private virksomheder, som er eksperter i data-konvertering.
 • Vælg område, læg i kurven og bestil
  I kortvinduet vælger du det – eller de – områder, som du ønsker, og lægger det valgte i kurven. Er det et landsdækkende datasæt, så er det allerede valgt og klar til at blive lagt i kurven. Du kan tilføje flere datasæt til kurven, eller slette datasæt fra kurven, før du går videre til at udføre den endelige bestilling.
 • Download datasæt
  Når du har gennemført en bestilling får du adgang til en oversigt over de bestilte datasæt (menuen Mine downloads). Her kan du med det samme downloade de færdige udtræk, som du har bestilt. De brugerdefinerede udtræk vises i listen sammen med en angivelse af status. Din bestilling lægges i kø, og når bestillingen er behandlet, modtager du en besked på mail. Normalt vil udtrækket være klar i løbet af få timer, men der kan gå op til 1-2 dage - afhængigt af den aktuelle belastning på systemet.

Du har adgang til linket i 7 dage efter at data er gjort tilgængelige. I denne periode kan du downloade filen vilkårligt mange gange. I oversigten kan du se alle de bestillinger, som endnu ikke er udløbet og dermed stadigt er aktive. Du kan også se størrelsen af hver enkelt fil.

Håndtering af store filer

Zip-filer for Ortofoto kan være meget store. Da Windows' standard zip-værktøj vil fejle ved udpakning store filer, anbefaler vi, at vores brugere i stedet benytter gratisprogrammerne ”7-zip” eller ”WinZip” til formålet. 

Kurv

Kurven er tom

Kontakt

Har du spørgsmål til brugeroprettelsen eller til Kortforsyningen/Download?

Supportteamet besvarer spørgsmål , og kan kontaktes på:

Mail: support@sdfe.dk
Tlf. 7876 8792

Hvis du finder fejl i Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings topografiske produkter og Danmarks højdemodel skal de indberettes her.

Info

Læs mere om frie data
Læs Om Kortforsyningen eller gå direkte til Kortforsyningen.dk