INSPIRE_HY StandingWater

  • 1. Udtræksmetode
  • 2. Format og koordinatsystem
  • 3. Vælg område på kort

Færdige udtræk kan downloades med det samme. Vær opmærksom på, at data kan være op til 3 måneder gamle, da disse udtræk typisk udføres en gang i kvartalet.


Større datasæt er inddelt efter administrative grænser eller i blokke (fx 10 x 10 km blokke). Vælg én af de mulige inddelinger i listen under ”Færdige udtræk”.

  • Indsæt kommaseparerede koder

Datasættet indeholder søer. Data består af flader udtrukket fra Geodatastyrelsens topografiske grundkortdatabase Kort10. Detaljeringsgraden svarer til målforholdet 1:10.000. Kort10 opdateres løbende over en 3-årig produktionscyklus, og der genereres nye færdige udtræk til download hver 3. måned. Dette datasæt er struktureret i henhold til skemaet for INSPIRE-objekttypen ”StandingWater”, der er defineret som: “Et vandområde, som er fuldstændig omgivet af land”. Find INSPIRE-dataspecifikation for Hydrography her.

Kurv

Kurven er tom

Hvordan bestiller jeg ?

1. Vælg udtræksmetode 
Vælg først om du ønsker færdige eller brugerdefinerede udtræk; de færdige udtræk kan downloades med det samme, mens du må vente op til 1-2 dage på et brugerdefineret udtræk. 
 
2. Vælg format og koordinatsystem
Se oversigt over mulige formater og koordinatsystemer.
 
3. Vælg område på kort
Vælg eller tegn i kortvinduet det område, som du ønsker. 
 
4. Læg i kurv
Når du er færdig med at vælge dit produkt skal du vælge ”Læg i kurv”. Herefter er du klar til at vælge flere datasæt eller til at afslutte bestillingen.
 
Navigering i kortvinduet 
Du kan zoome og flytte rundt i kortet vha. værktøjerne i kortvinduet – eller ved at ”rulle” og ”trække” med musen.
Hvis du vil navigere til et bestemt sted, så åbn søgefeltet og begynd at skrive fx adresse, stednavn eller ejerlavsnavn. 
 
I kortvinduet vises normalt det geodatasæt, som du har valgt. Med lagvælgeren i kortvinduets øverste højre hjørne kan du skifte til et almindeligt baggrundskort.