Matrikelkortet

  • 1. Udtræksmetode
  • 2. Format og koordinatsystem
  • 3. Vælg område på kort

Færdige udtræk kan downloades med det samme. Vær opmærksom på, at data kan være op til 2 måneder gamle.


Større datasæt er inddelt efter administrative grænser eller i blokke (fx 10 x 10 km blokke). Vælg én af de mulige inddelinger i listen under ”Færdige udtræk”.

Med brugerdefinerede udtræk får du et nyt udtræk af data, hvilket især kan være interessant for matrikeldata, som ajourføres dagligt.

 

Du kan vælge mellem flere forskellige dataformater og koordinatsystemer end du har adgang til via færdige udtræk.

 

Du vælger selv et område ved enten at tegne en firkant eller ved at vælge én eller flere administrative enheder. 

 

Normalt vil udtrækket være klart i løbet af få timer, men der kan gå op til 1-2 dage - afhængigt af den aktuelle belastning på systemet. For at styre belastningen på systemet er det kun muligt at udtrække data for mindre områder på denne måde.

  • Indsæt kommaseparerede koder

Lukker 31.8.2022 - Læs mere.

Det bliver muligt at bestille brugerdefinerede udtræk fra dataforsyningen.dk.

 

Matrikelkortet er et digitalt, juridisk kortværk, som viser de registrerede ejendomsgrænser og vejrettigheder. I Matrikelkortet vises også de fredskovsbelagte arealer, forurenede arealer, zoner for strandbeskyttelse og klitfredning. Matrikelkortet har til formål at være en grafisk visning af Matrikelregisteret, således at de enkelte matrikulære arealer (matrikelnumre, vejlitra mv.) kan identificeres. Matrikelkortet hos Geodatastyrelsen ajourføres løbende som et led i registreringen af matrikulære ændringer, hvor de praktiserende landinspektører fremsender målinger til nye og allerede eksisterende skel og linier. Udtræk af matrikeldata til download udføres hver 2. måned i de ulige måneder - januar, marts, maj osv.

Kurv

Kurven er tom

Hvordan bestiller jeg ?

1. Vælg udtræksmetode

Vælg først om du ønsker færdige eller brugerdefinerede udtræk; de færdige udtræk kan downloades med det samme, mens du må vente op til 1-2 dage på et brugerdefineret udtræk. 

2. Vælg format og koordinatsystem

Se oversigt over mulige formater og koordinatsystemer.

3. Vælg område på kort

Vælg eller tegn i kortvinduet det område, som du ønsker. 

4. Læg i kurv

Når du er færdig med at vælge dit produkt skal du vælge ”Læg i kurv”. Herefter er du klar til at vælge flere datasæt eller til at afslutte bestillingen.

Navigering i kortvinduet 

Du kan zoome og flytte rundt i kortet vha. værktøjerne i kortvinduet – eller ved at ”rulle” og ”trække” med musen.

Hvis du vil navigere til et bestemt sted, så åbn søgefeltet og begynd at skrive fx adresse, stednavn eller ejerlavsnavn.

I kortvinduet vises normalt det geodatasæt, som du har valgt. Med lagvælgeren i kortvinduets øverste højre hjørne kan du skifte til et almindeligt baggrundskort.