Om Kortforsyningen/Download

Kortforsyningen/Download er Geodatastyrelsens selvbetjeningsløsning til download af geodata. Du kan hente data i form af færdige udtræk, som ligger klar til download. For nogle datasæt har du også mulighed for at lave brugerdefinerede udtræk, hvor du selv vælger dataformat, koordinatsystem og det geografiske område, hvorefter data udtrækkes. Alle de udstillede data kan hentes uden betaling.

Du skal oprettes som bruger 

Vi er i Geodatastyrelsen interesseret i at møde vore brugeres behov så godt som muligt. Som basis for det ønsker vi at følge med i, hvilke typer af brugere, som downloader, hvilke typer af data. Derfor bliver du bedt om at oprette dig som bruger på Kortforsyningen/Download før du kan downloade data. Har du tidligere været aftalekunde hos Kortforsyningen, kan du anvende samme login.

Selvbetjeningsløsningen udstiller følgende data til download:

 • Frie data
  De frie data er de geodata, som i forbindelse med vedtagelsen af grunddataprogrammet pr. 1. jan 2013, er blevet gjort tilgængelige for alle uden betaling. På løsningen udstilles følgende frie data fra Geodatastyrelsen: Topografiske kortdata (landkort), matrikeldata og højdedata – læs yderligere.
 • Administrative inddelinger
  Herudover giver løsningen adgang til den Danske Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) og Digitalt Atlas over Danmarks Historisk-Administrative Geografi (DIGDAG), som indeholder hhv. aktuelle og historiske administrative inddelinger.
 • INSPIRE-harmoniserede data
  Geodatastyrelsen har udpeget et antal datatemaer, som er harmoniseret med andre EU-landes data med hensyn til struktur af dataobjekter og attributter på basis af et fælles EU INSPIRE dataskema. 
 • Data til klimatilpasningsplaner
  Naturstyrelsen har samlet en række datasæt som stilles frit til rådighed for kommuner og andre interesserede. Data er tiltænkt, at skulle indgå i de kommunale klimatilpasningsplaner, som udarbejdes i løbet af 2013. Beskrivelser af data kan findes på klimatilpasning.dk og data kan ses på MiljøGIS.

Nyheder og driftsmeddelelser

Følg os på Twitter og få aktuel information i form af nyheder og driftsmeddelelser.
Vi bruger kontoen https://twitter.com/kortforsyningen til generel information og https://twitter.com/KFdrift til driftsmeddelelser.

Hvis du har brug for hjælp

Gå til Hjælp, kontakt Miljøministeriets Informationscenter på tlf. 7012 0211 eller send en e-mail til info@mim.dk

 

Kurv

Kurven er tom

Kontakt

Har du spørgsmål til brugeroprettelsen eller til Kortforsyningen/Download?

Supportteamet besvarer spørgsmål , og kan kontaktes på:

Mail: support@sdfe.dk
Tlf. 7876 8792

Info

Læs mere om frie data
Læs Geodatastyrelsens FAQ
Læs Om Kortforsyningen eller gå direkte til Kortforsyningen.dk